บุหงาฟลาวเวอร์
โทร 062-462-4644 (ID Line: @bungaflower456 )
  • th

ช่อดอกไม้สด


ช่อดอกไม้สด

รายละเอียดบริการ

ช่อดอกไม้สด

บุหงา ฟลาวเวอร์ รับจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ รับจัดช่อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด ซุ้มดอกไม้ในงานต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 900 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 350 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 700 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบ 25 เฟอร์เรโร 5
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

กุหลาบแดง 30 ดอก
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบฮอลแลนด์
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,950 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้ (ไม่รวมตุ๊กตา/เงิน)
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ดอกกุหลาบแดง
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบแดงนอก 30 ดอก
ราคา 3,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,200 บาท

ช่อไฮเดรนเยีย
ราคา 1,500 บาท

ช่อสแตลิส
ราคา 1,100 บาท

ช่อไฮเดรนเยีย
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบแดงนอก 45 ดอก
ราคา 3,800 บาท

กุหลาบเคนญ่า
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

กุหลาบชมพูหอม
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,400 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา - บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา -  บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา - บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบ 25 เฟอร์เรโร่ 5
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

กุหลาบแดง 30 ดอก
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ดอกกุหลาบฮอลแลนด์
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,350 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด (ไม่รวมเงิน)
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,400 บาท

ช่อดอกไม้สด (ไม่รวมเงิน)
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด (ไม่รวมตุ๊กตา)
ราคา 1,400 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 450 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 450 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 700 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 450 บาท

หมวดหมู่:
ช่อดอกไม้สด
ปรับปรุงล่าสุด:
14 สิงหาคม 2019
ช่อดอกไม้สด สดบริการจัดส่งถึงที่ ประดิษฐ์ ทั้งในและนอกสถานที่ งานแต่งงาน สดงานมงคล ราคาถูก บุหงาฟลาวเวอร์
สอบถาม
บริการที่เกี่ยวข้อง
ดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดคลองสวน

ร้านบุหงาฟลาวเวอร์ บริการดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดพุทธบูชา วัดทุ่งครุ วัดยายร่ม วัดบัวผัน วัดคลองสวน วัดคลองมอญ วัดบางประกอก

สอบถาม
ดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดบัวผัน

ร้านบุหงาฟลาวเวอร์ บริการดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดพุทธบูชา วัดทุ่งครุ วัดยายร่ม วัดบัวผัน วัดคลองสวน วัดคลองมอญ วัดบางประกอก

สอบถาม
แสตนดอกไม้เปิดร้าน ร้านบุหงาฟลาวเวอร์

รับจัดแสตนดอกไม้เปิดร้าน แสตนดอกไม้เปิดงาน สวยเก๋ไก๋ ในราคาคุณกำหนดเอง (เจ้าของร้านทำเองทุกชิ้น)

สอบถาม
รับจัดซุ้มแต่งงาน ตามสถานที่ต่างๆ

ซุ้มแต่งงาน รับจัดซุ้มแต่งงาน ตามสถานที่ต่างๆ ในราคาที่คุณกำหนดเอง งานสวยประณีต โทรปรึกษาเราเลยค่ะ

สอบถาม
พวงหรีดใกล้วัดคลองมอญ ประชาอุทิศ

เราจำหน่ายพวงหรีด รับทำพวงหรีด ทั้งพวงหรีดดอกไม้สด พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ และพวงหรีดพัดลม

สอบถาม
ดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดยายร่ม

ร้านบุหงาฟลาวเวอร์ บริการดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดพุทธบูชา วัดทุ่งครุ วัดยายร่ม วัดบัวผัน วัดคลองสวน วัดคลองมอญ วัดบางประกอก

สอบถาม
แจกันและกระเช้าดอกไม้ประดิษฐ์

งานดอกไม้ประดิษฐ์ที่ร้าน บรรจงจัดด้วยความประณีตสวยงาม ใช้ดอกไม้ผ้าอย่างดี สวยรอบด้านไม่มีใช้กระดาษสาเสียบใส่ด้านหลัง การันตีความสวย ราคาสมเหตุสมผล และมีชิ้นเดียวในโลกค่ะ

สอบถาม
ดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดทุ่งครุ

ร้านบุหงาฟลาวเวอร์ บริการดอกไม้ตกแต่งเมรุ วัดพุทธบูชา วัดทุ่งครุ วัดยายร่ม วัดบัวผัน วัดคลองสวน วัดคลองมอญ วัดบางประกอก

สอบถาม