บุหงาฟลาวเวอร์
โทร 062-462-4644 (ID Line: @bungaflower456 )
  • th

ช่อดอกไม้สด


ช่อดอกไม้สด

รายละเอียดบริการ

ช่อดอกไม้สด

บุหงา ฟลาวเวอร์ รับจัดดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ รับจัดช่อดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้สด ซุ้มดอกไม้ในงานต่าง ๆ ราคาเป็นกันเอง

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 900 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 350 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 700 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบ 25 เฟอร์เรโร 5
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

กุหลาบแดง 30 ดอก
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบฮอลแลนด์
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,950 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้ (ไม่รวมตุ๊กตา/เงิน)
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ดอกกุหลาบแดง
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบแดงนอก 30 ดอก
ราคา 3,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,200 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,200 บาท

ช่อไฮเดรนเยีย
ราคา 1,500 บาท

ช่อสแตลิส
ราคา 1,100 บาท

ช่อไฮเดรนเยีย
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบแดงนอก 45 ดอก
ราคา 3,800 บาท

กุหลาบเคนญ่า
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

กุหลาบชมพูหอม
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,400 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา - บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา -  บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา - บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

กุหลาบ 25 เฟอร์เรโร่ 5
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

กุหลาบแดง 30 ดอก
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ดอกกุหลาบฮอลแลนด์
ราคา 3,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,350 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด (ไม่รวมเงิน)
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,400 บาท

ช่อดอกไม้สด (ไม่รวมเงิน)
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด (ไม่รวมตุ๊กตา)
ราคา 1,400 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 450 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 450 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 3,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 700 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 2,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,000 บาท

ช่อดอกไม้สด
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 800 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,800 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 1,300 บาท

ช่อดอกไม้สดสไตล์เกาหลี
ราคา 450 บาท

หมวดหมู่:
ช่อดอกไม้สด
ปรับปรุงล่าสุด:
14 สิงหาคม 2019
ช่อดอกไม้สด สดบริการจัดส่งถึงที่ ประดิษฐ์ ทั้งในและนอกสถานที่ งานแต่งงาน สดงานมงคล ราคาถูก บุหงาฟลาวเวอร์
สอบถาม
บริการที่เกี่ยวข้อง
กระเช้าดอกไม้สวยๆ

ให้บริการรับจัดดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ช่อดอกไม้, แจกันดอกไม้, กระเช้าดอกไม้ และ พวงหรีด

สอบถาม
กระเช้าดอกไม้สด

รับจัดกระเช้าดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ประดิษฐ์ สวยงาม ชิ้นใหญ่ บริการจัดส่ง ร้านบุหงาฟลาวเวอร์

สอบถาม
ช่อดอกไม้ประชาอุทิศ

บริการรับจัดดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมส่งทุกโอกาสสำคัญของคุณตามต้องการ สินค้าที่สวยงามในราคาย่อมเยา

สอบถาม
รับทำแจกันดอกไม้ประดิษฐ์

จัดสวยมาก สวยไม่ซ้ำใคร เจ้าของร้านจัดเองทุกชิ้น ในราคาคุณสัมผัสได้ ดอกไม้ประดิษฐ์ จัดสวยมาก

สอบถาม
รับจัดกระเช้าดอกไม้สด

กระเช้าดอกไม้ขายส่งราคาถูก มีหลายแบบให้เลือกตามความชอบ หรือจะสั่งทำช่อดอกไม้ตามที่ลูกค้าต้องการได้

สอบถาม
บริการจัดดอกไม้นอกสถานที่

บุหงา ฟลาวเวอร์ ให้บริการรับจัดดอกไม้สด และ ดอกไม้ประดิษฐ์ ในงานพิธีต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส, งานอีเว้นต์ และ งานพิธีอื่นๆ

สอบถาม
พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์

รับทำพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มองหาพวงหรีดสวย ทนทาน

สอบถาม
แจกันและกระเช้าดอกไม้ประดิษฐ์

งานดอกไม้ประดิษฐ์ที่ร้าน บรรจงจัดด้วยความประณีตสวยงาม ใช้ดอกไม้ผ้าอย่างดี สวยรอบด้านไม่มีใช้กระดาษสาเสียบใส่ด้านหลัง การันตีความสวย ราคาสมเหตุสมผล และมีชิ้นเดียวในโลกค่ะ

สอบถาม